Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Individuele inschrijving BHV Basis

Ook voor individuele medewerkers bestaat de mogelijkheid een geldig BHV diploma te behalen

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Doelgroep

Voor medewerkers die in een klein bedrijf werkzaam zijn en te maken krijgen met een taak als Bedrijfshulpverlener.

Doel opleiding

Het doel van de opleiding is het trainen van personeel op het gebied van communicatie en het gebruik van communicatiemiddelen tijdens een incident, brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen, ontruimingen en belang van nazorg.

Uw medewerkers opgeleid tot BHVer in 1 dag

De BHV Basistraining bestaat uit 1 volle dag instructie voor groepen van gemiddeld 5 tot 15 deelnemers. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte kunnen met een toets worden afgesloten.

Voor groepen en ‘in-company’ trainingen kunnen de cursusvorm en tijden (avonden en weekenden zijn ook mogelijk) worden aangepast.

Inhoud opleiding

Tijdens de BHV cursus komen onderwerpen op het gebied van Levensreddend Handelen (LEH), Brandbestrijding en Ontruiming (BOC) aan bod.

 • Tijdens het Levensreddende Handelingen (LH) worden de volgende onderwerpen behandeld:

  Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
   Noodvervoersgreep van Rautek
  Vitale functies
   Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
  Verstikking en vergiftiging
   Shock
  Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer)
   Plaatselijk letsel (brandwond, botbreuk, oogletsel)

 • Tijdens het Brandbestrijding, Ontruimingen en Communicatie (BOC) worden de volgende onderwerpen behandeld:

  Taken van de bedrijfshulpverlener
  Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
  Communicatiemiddelen tijdens incidenten
  Belang van nazorg
   Ontruimingen

Kosten voor het BHV-Basis 1 dag

Direct inzicht in de beschikbaarheid op korte termijn of een prijs op maat? Wij zijn op werkdagen tot 17.30 uur bereikbaar op 040-3098012

Iéén deelnemer
€ 199,-
Eéndaagse cursus
 • BHV Basis
 • Cursus van 1 dag
 • Trainingslocatie bij u in de buurt
 • BHV Basis incl pas (geldigheidsduur: 1 jaar)
 • Prijs is exclusief BTW