Image Image Image Image Image Image Image Image Image

04 jul

By

Hoe oud moet je zijn om een heftruck te mogen besturen?

2014-07-04 | By |

De minimale leeftijd is 18jaar.

Als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden is de minimale leeftijd 16jaar. Dus  medewerkers van 16 of 17jaar mogen een heftruck bedienen, mits aan de drie volgende voorwaarden is voldaan:

 • zij moeten (de voorgeschreven) specifieke deskundigheid bezitten;
 • er wordt adequaat deskundig toezicht gehouden;
 • dit toezicht is zodanig georganiseerd dat de specifieke gevaren worden voorkomen.

Specifieke deskundigheid bediening heftrucks

IMG_0786

Heftruck instructie

Alle ‘Bedieners’/chauffeurs van heftrucks moeten een specifieke deskundigheid bezitten. Dus niet alleen de vaste krachten maar bijvoorbeeld ook de vakantie- en hulpkrachten die de machine tijdelijk bedienen moeten deze specifieke deskundigheid bezitten. Dit moet aantoonbaar zijn. Een speciale opleiding voor heftruckbestuurder door een opleidingsinstituut, kan over het algemeen als doeltreffende voorlichting en instructie worden beschouwd.

Adequaat deskundig toezicht

Ongevallen met heftrucks door ‘jeugdigen’ (leeftijd 16 en 17 jaar) kunnen ontstaan door gebrek aan werkervaring of door het niet goed kunnen inschatten van gevaren en/of door het (nog) niet geestelijk en/of lichamelijk volgroeid zijn. Deskundig toezicht moet erop gericht de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien te voorkomen.

Specifieke gevaren voorkomen

Specifieke gevaren kunnen onder andere zijn:

 • het rijden met een niet stabiele, niet goed gepositioneerde of te zware last op de vorken
 • het rijden met een hooggeheven last
 • het vooruit rijden met een last die het zicht belemmert
 • het niet geven van geluidssignalen bij het naderen van onoverzichtelijke situaties
 • het rijden met onverantwoord hoge snelheid
 • het rijden met niet vergrendelde vorken
 • het laten meerijden van een ander, zonder dat de heftruck daar specifiek voor is ingericht
 • het met de vorken heffen van personen
 • het rijden zonder gebruikmaking van een veiligheidsgordel
 • het niet dragen van veiligheidsschoenen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u uw medewerkers laten hierop laten trainen neem dan contact op met Braveau. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 040-3098012 of via e-mail info@braveau.nl