Image Image Image Image Image Image Image Image Image

17 jun

By

Is het dragen een veiligheidsgordel op een heftruck verplicht?

2014-06-17 | By |

Veilgheidsgordel

Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht.

Indien er een veiligheidsgordel op de heftruck aanwezig is moet de veiligheidsgordel gedragen worden.

Art. 7.17a Lid4 van het arbeidsbesluit zegt dat er een systeem gemonteerd moet zijn dat voorkomt dat te vervoeren personen (bestuurders) bekneld kunnen raken als de heftruck kantelt of omslaat.

Bij een zijwaartse kanteling van heftruck heeft de heftruckchauffeur een onbedwingbare neiging om aan de lage zijde uit de heftruck te springen. Hierdoor bestaat het risico dat de heftruckchauffeur bekneld raakt. Daarom moeten heftrucks zijn uitgerust met een voorziening, waarmee wordt voorkomen dat bij het kantelen van de truck de chauffeur bekneld raakt tussen de carrosserie van de heftruck en de vloer. Een solide cabine met deuren, die bij het rijden gesloten zijn, voorziet hierin. Op heftrucks met een open constructie moet een veiligheidsgordel en/of veiligheidsbeugels aanwezig zijn, waarmee de bestuurder zich op zijn zitplaats kan

Wie is verantwoordelijk?

De werkgever is verantwoordelijk voor een goede instructie en een goed toezicht terwijl de werknemer verplicht is de gegeven instructies op te volgen. Ingeval van ongeval met persoonlijk letsel, waarbij de heftruckchauffeur de veiligheidsgordel niet heeft gedragen zal dit leiden tot een juridische strijd over de vraag of de werkgever goede instructie heeft gegeven en of er ook goed toezicht is uitgeoefend. Als deze vraag positief beantwoord wordt dan zal de heftruckchauffeur aangesproken worden op zijn nalatigheid t.a.v. het dragen van de veiligheidsgordel.

Een werkbare oplossing.

De werksituatie van de heftruckchauffeur kan zodanig zijn dat hij/zij regelmatig de heftruck moet verlaten. De veiligheidsgordel is dan niet het meest aangewezen middel is om de risico’s als gevolg van kantelen te minimaliseren. Dit omdat de meeste bestuurders na herhaaldelijk uit en instappen de  veiligheidsgordel niet meer omdoen. In een dergelijk geval kan gewerkt worden met een cabine of met veiligheidsbeugels. Uiteraard moet de heftruck wel inclusief deze voorzieningen zijn gekeurd.

Wat kan men doen om het kantelrisico te voorkomen.

Uiteraard is  van een ongeval altijd beter als het beschermen tegen de risico’s van een ongeval. Het kantelrisico kan teruggebracht worden door:

  1. ‪Zorgen dat de werkplek schoon, opgeruimd en overzichtelijk is.
  2. De rijsnelheid aanpassen aan de situatie
  3. Niet draaien en keren met een geheven last
  4. ‪De chauffeurs extra trainingen geven gericht op het terugdringen van het kantel risico
  5. Hoogteverschillen in het werkgebied waar met de heftruck gereden wordt zoveel als mogelijk voorkomen. Denk hierbij aan:
  • door hellingbanen of laadperrons
  • hellende vloeren in het werkgebied
  • de slechte staat van buitenterreinen (ongelijkmatige bestrating of afwerking
  • uitsparingen en (put)deksels in vloeren
  • drempels of andere oneffenheden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u uw medewerkers laten hierop laten trainen neem dan contact op met Braveau. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 040-3098012 of via e-mail info@braveau.nl