Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Chris van Sambeek, Author at Braveau.nl - Pagina 3 van 3

15 jul

By

Moet er een dodemans knop op een heftruck zitten?

2014-07-15 | By |

Ja, elke heftruck en reachtruck moet voorzien zijn van een dodemansknop.

Waarom een dodemansknop?

Om te voorkomen dat medewerkers onopzettelijk een heftruck of reachtruck bedienen moet deze voorzien zijn van een zogenaamde dodemansknop. Een dodemansknop voorkomt dat een heftruck of reachtruck onbedoeld in beweging komt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als men naast te heftruck staat en per ongeluk de schakelhendel in de vooruit zet. Read More

04 jul

By

Hoe oud moet je zijn om een heftruck te mogen besturen?

2014-07-04 | By |

De minimale leeftijd is 18jaar.

Als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden is de minimale leeftijd 16jaar. Dus  medewerkers van 16 of 17jaar mogen een heftruck bedienen, mits aan de drie volgende voorwaarden is voldaan:

  • zij moeten (de voorgeschreven) specifieke deskundigheid bezitten;
  • er wordt adequaat deskundig toezicht gehouden;
  • dit toezicht is zodanig georganiseerd dat de specifieke gevaren worden voorkomen.

Read More

02 jul

By

Wat is het verschil tussen een heftruck en een reachtruck?

2014-07-02 | By |

Heftruck.

Heftrucks hebben drie- of vier wielen. Ze kunnen worden aangedreven door een elektromotor of een verbrandingsmotor op LPG of Diesel.  Heftrucks zijn aan de voorkant voorzien van een mast. Aan deze mast kunnen bijvoorbeeld vorken gemonteerd maar ook andere hulpstukken waarmee de last kan worden opgetild.  Aan de achterzijde is de heftruck voorzien van een contragewicht dat als tegenwicht dient bij het oppakken van een last. Read More

20 jun

By

Moet een heftruck WA verzekerd zijn?

2014-06-20 | By |

Ja een heftruck moet WA verzekerd zijn.

De heftruck is een motorvoertuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringmotorvoertuigen(WAM). Die wet zegt dat elk motorvoertuig, dus ook een heftruck verzekerd dient te zijn op basis van WA (Wettelijke aansprakelijkheid). Het is dus verplicht.

Moet een heftruck ook op het eigen terrein verzekerd zijn?

Ook op het eigen terrein kun je iemand een ongeval veroorzaken waarbij iemand gewond raakt. Read More

20 jun

By

Mag je met een heftruck op de openbare weg rijden?

2014-06-20 | By |

Openbare weg

Ja dat mag maar de heftruck moet dan wel voldoen aan een paar voorwaarden.

Zodra men met een heftruck over de openbare weg gaat rijden, is het Reglement Voertuigen van toepassing. Dat betekent dat er een heftruck onder strikte voorwaarden de weg op mag. Deze voorwaarde zijn: Read More

17 jun

By

Is het dragen een veiligheidsgordel op een heftruck verplicht?

2014-06-17 | By |

Veilgheidsgordel

Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht.

Indien er een veiligheidsgordel op de heftruck aanwezig is moet de veiligheidsgordel gedragen worden.

Art. 7.17a Lid4 van het arbeidsbesluit zegt dat er een systeem gemonteerd moet zijn dat voorkomt dat te vervoeren personen (bestuurders) bekneld kunnen raken als de heftruck kantelt of omslaat.

Read More

16 jun

By

Is een heftruckcertificaat verplicht?

2014-06-16 | By |

Een heftruckcertificaat is niet verplicht maar….

De werkgever is volgens de arbo-wetgeving er voor verantwoordelijk, dat werknemers die een mobiel arbeidsmiddel bedienen (zoals een heftruck, reachtruck maar ook een elektrische pallettruck) over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het Arbobesluit). Read More

13 jun

By

Hoe lang is een heftruckcertificaat geldig?

2014-06-13 | By |

De geldigheidsduur 5 jaar.

De geldigheidsduur van een heftruckcertificaat wordt door het opleidingsinstituut bepaald. Over het algemeen is de geldigheid vijf jaar. Dit betekent dat men na vijf jaar een herhalingstraining moet volgen om het certificaat opnieuw met vijf jaar te verlengen.

De duur van een herhalingstraining is van meerdere factoren afhankelijk. Deze zijn: Read More